0
0

دسته: دوره های حضوری

دوره های حضوری فرصتی مناسبی است برای یافتن دوست های جدید و افزایش ارتباطات اجتماعی

کمپ موسیقی کودک در تهران

موسقی زبان صلح و دوستی است. زبانی که با آن می توان با دنیای انسان ها ارتباط برقرار کرد. موسیقی روح انسان را روشنی می بخشد و در کودکان موجبات...
 
ادامه مطلب