0
0

دسته: دوره های آنلاین

در دوره های آنلاین پیشگامان عرصه پژوهش فضای امن تعاملی برای کودکان و نوجوانان فراهم می‌شود.

ربات تعقیب نور

ربات تعقیب نور یکی از ساخته‌های فراگیران پیشگامان عرصه پژوهش است که او به خوبی درباره ساخته خود توضیح می‌دهد.
 
ادامه مطلب