0
0

دسته: آموزش مکاترونیک

آموزش مکاترونیک، یک آموزش ترکیبی از مکاترونیک و الکترونیک است. این دوره، کودکان ابتدا با شناخت محیط پیرامون و طبیعت، انرژی های موجود را به طور غیر مستقیم و از طریق ساخت وسایل کاربردی زندگی می شناسند. هدایت می شوند تا فنون لازم را فرا گیرند بدون آنکه بخواهند خود را درگیر تئوری ها کنند. ربات ها دیگر وارد زندگی ما شده اند.

در آینده ای نزدیک ممکن است زندگی روزمره ما را هم تغییر دهند. چنین عصری آموزش رباتیک و هنر ساخت آن برای فراگیران کودک و نوجوان ضروری است. داخل ایران مدارس خیلی کمی به آن پرداخته اند ولی خوشبختانه موسساتی هستند که به صورت تخصصی در حوزه آموزش رباتیک فعال می باشند. پیشگامان عرصه پژوهش نزیک به 15 سال است که به فراگیران رباتیک آموزش می دهد. ابتدا فراگیران با مباحث مقدماتی این حوزه آشنا می شوند. سپس با استفاده از پکیج رباتیک خود شروع به ساخت اولین ربات های خود می کنند!

با یادگیری مفاهیم الکترونیک و رباتیک ذهن کودک و نوجوان تقویت می شود و او را برای کارآفرینی در آینده آماده می سازد. پیشگامان عرصه پژوهش ابتدا فراگیران را به ساختن وسایل با هر آنچه در خانه دارند، دعوت می کند. آن ها باید یاد بگیرند تا با حداقل امکانات بهترین خروجی را داشته باشند. آموزش مکاترونیک به صورت فراگیر محور برگزار می شود و تسهیل گر صرفا یک هدایت کننده است.