0
0
منصور کشاورز کرمانی

منصور کشاورز کرمانی

منصور کشاورز 60 ساله و دانش آموخته پژوهش های اجتماعی است. او 19 سال است که مشاور پژوهشی طرح ایده تا پدیده در گروه سنی نوجوان در دبیرستان های مختلف تهران و تنکابن می باشد. همچنین 3 سال مسئول برگزاری دوره های کارآفرین پروری موسه پیشگامان عرصه پژوهش بوده است. همچنین از اعضای فعال اتاق فکر این موسسه است.

  • بیوگرافی
  • دوره ها

منصور کشاورز کرمانی یکی از اعضای فعال پیشگامان عرصه پژوهش و عضو اتاق فکر این مجموعه است.

پژوهشگری 90%
خلاقیت پروری 82%
مهارت کامپیوتر 70%
کارآفرین پروری 80%

سلام 

منصور کشاورز هستم و ایمان دارم که می توان از سن پایین برای کارآفرین شدن سرمایه گذاری کرد! هم مسیر شما خواهم بود.

سابقه 19  ساله به عنوان مشاور پژوهشی در طرح ایده تا پدیده در گروه سنی نوجوان در دبیرستان های مختلف تهران و تنکابن 

هیچ دوره ای یافت نشد